Bæredygtighedsrapport

Basis bæredygtighedsrapport, som er baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs verdensmål.

Din Elmand’s hensigt er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte verdensmål og nøgletal.

For at kunne ændre noget, må vi nogle gange se os selv i spejlet, og starte der. Det er udgangspunktet for denne rapport. Vi må vide hvor vi står, før vi ændre vaner, forretningsgange og tanker.  – Rune Wagnersen, Direktør for AB Electric.

Vores ESG rapport er udarbejdet for at kunne være på forkant, i forhold til vores kunders efterspørgsel. Derfor har vi af fri vilje udarbejdet rapporten, som har til formål at vise vores fokus for vores arbejde med bæredygtighed.

Samtidig er den udarbejdet for at give indblik i, hvor vi faktisk står i forhold til vores samfundsansvar og hvor vi kan forbedre os, som virksomhed.

Rapporten viser også, hvor meget vi sørger for at leve op til vores vision og mission- For at kunne give dig en god nattesøvn.

 

Hvad er ESG Rapporten?

En ESG-rapport er en forklaring for virksomhedens arbejde med samfundsansvar ift. miljø, samfund og ledelse. Rapporten indeholder nøgletal, som gør det muligt at måle på virksomhedens udvikling og dens kommende klimaaftryk.

ESG rapporten skaber indsigt og gennemsigtighed for investorer og andre interessenter.

I visse tilfælde ville nogle forveksle en ESG rapport med en CSR, da de opsummere samme punkter. Forskellen i de to rapporter ligger i deres målgruppe. Med en udarbejdet CSR rapport ønsker man at vise at man tager ansvar overfor nære relationer internt og eksternt, hvor vi med en ESG rapport ønsker at vise vores investorer, at vi har styr på vores bæredygtige strategi.

Læs vores ESG Rapport for 2022 her.

“Din Elmands fokus på bæredygtighed, tager udgangspunkt i en filosofi om at gøre tingene en lille smule anderledes. Og om at skabe en arbejdsplads, som tager hensyn til medarbejderne, arbejdsmiljøet og verden omkring os. For at kunne ændre noget, må vi nogen gange se os selv i spejlet, og starte der. Det er udgangspunktet for denne rapport. Vi må vide hvor vi står, før vi kan ændre vaner, forretningsgange og tanker.”

Læs vores ESG Rapport for 2021 her.

“Din Elmand er med til at levere integrerede installationsløsninger der optimere erhvervslivet. Vi udvikler menneskers kompetencer og erfaringer, så vi har evnen til at skabe og rådgive om den bedste løsning til kundens behov.” 

Elinstallatør i kolding har lavet vindmøller

Code of conduct

Som et resultat af ESG rapporten, har vi udviklet og skabt vores code of conduct. Det er retningslinjer, som beskriver vores krav vi stiller til vores leverandører. De er vores samling af regler og erklæringer, der skal hjælpe vores leverandører i deres daglige beslutningstagning i forhold til vores samarbejde.

Din Elmand har opstillet disse retningslinjer for, at vise vores leverandører hvilke krav vi stiller i forhold til at skulle bevarer gode relationer og have samfundsansvar overfor verden. Samtidig viser det den ansvarlighed man har som virksomhed vedrørende de sociale, etiske og miljømæssige forhold.

Vores Code of Conduct kan læses her – Code of Conduct AB Electric

Hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker mere viden, er du mere end velkommen til at kontakte os. Tryk på knappen; Kontakt og skriv en mail, eller ring os op.